Σπ. Σπυρίδη 33-37 - Βόλος
24210-27363
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
Καπετανάκης Νικόλαος

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Διδάκτωρ Α.Π.Θ.

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών