Σπ. Σπυρίδη 33-37 - Βόλος
24210-27363
Εξοπλισμός
  • Ενδοσκόπια  της εταιρείας Fujinon EG-530FP & EC-530FL με EPX 3500 HD Video Processor

EPX3500

  • Argon Plasma εξοπλισμός ο οποίος επιτρέπει τον καυτηριασμό με ιονισμένο αέριο των παθολογικών αλλοιώσεων του εντερικού σωλήνα.

ARGON

  • Ενδοσκοπική κάψουλα ( Pill cam - Given) για τη διάγνωση των παθήσεων του λεπτού εντέρου.

CAM1CAM2

  • Ραδιοσυχνότητες για αντιμετώπιση του οισοφάγου Barrett με το σύστημα HALO της αμερικανικής εταιρίας BARRX Medical.

BARRX1 BARRX